login

Algemene voorwaarden bezoekers en Hoteliers

Algemene voorwaarden bezoekers Weekendarrangement.nl 

Weekendarrangement.nl is een vakantiewebsite en biedt gebruikers informatie over de verschillende soorten accommodaties (zoals hotels, vakantiehuizen, enz.), reisgebieden en diensten gerelateerd aan reizen, weekendjes weg.

1. Aanbod van diensten

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan incidentele veranderingen en van toepassing op al onze diensten die direct of indirect zijn (d.w.z. via derden) via het internet, op mobiele apparaten, per e-mail of per telefoon.

1.2. Door onze website te gebruiken, bevestigt u dat u de algemene voorwaarden gelezen en begrepen hebt en akkoord gaat met deze, als ook met de cookies.

2. Diensten en contract

2.1 Weekendarrangement.nl is niet de aanbieder van de vakanties, trips, etc. De dienst die Weekendarrangement.nl biedt omvat alleen de mogelijkheid om verschillende vakanties en trips die door derden aangeboden worden, te vergelijken en te boeken.

3. aansprakelijkheid

3.1. Weekendarrangement.nl is niet aansprakelijk voor de authenticiteit, kwaliteit, volledigheid, betrouwbaarheid of geloofwaardigheid van de informatie op Weekendarrangement. Deze informatie wordt verkregen via de aanbieders zelf.

3.2. Alle overeenkomsten die ontstaan zijn via deze service, zijn tussen de weekendarrangement.nl gebruiker en de respectievelijke externe boekingssite. Weekendarrangement.nl treedt op geen enkel moment op als organisator of reisbureau. De algemene voorwaarden van de betreffende organisator of het reisbureau zijn van toepassing, met name wat betreft het recht om te annuleren. De betaling, boeking, etc. gebeurt op de boekingssite in kwestie. U dient dan ook hen te contacteren indien er een probleem is. Weekendarrangement.nl is niet betrokken in dergelijke contractuele regelingen, afspraken en vorderingen tussen de gebruiker en de desbetreffende externe boekingssite.

3.4. Voor technische redenen, geen van de prijsupdates die wij ontvangen van de boekingssites worden direct gedaan. Weekendarrangement.nl is niet aansprakelijk voor prijzen of beschikbaarheid en Weekendarrangement.nl neemt deze specifieke informatie niet over als inhoud van zichzelf. Weekendarrangement.nl vermeldt de vanaf prijzen zoals aangegeven bij de aanbieders bij plaatsen.

3.5. Weekendarrangement.nl is niet aansprakelijk voor technische defecten die veroorzaakt werden door oncontroleerbare omstandigheden. Vakantiedeals.nl garandeert geen continue beschikbaarheid van informatie en kan beslissen om niet beschikbaar te zijn voor een bepaalde tijd voor onderhoud.

3.6 Winacties op Facebook worden zelfstandig door Weekendarrangement.nl opgezet.
Facebook heeft niets te maken met onze acties en draagt daarom ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervan

Algemene Voorwaarden Hotelier: 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de
website door aanbieder, de overeenkomst en de diensten.
1.2. Nietigheid van één der bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden heeft
geen gevolgen voor de rechtskracht van de overige bepalingen.
1.3. Indien enige bepaling nietig zou zijn, blijft de overeenkomst en het gebruik waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn in stand, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en wordt de betreffende bepaling in onderling overleg vervangen door een bepaling, die de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2. Boeking via direct contact met de aanbieder
2.1. Weekendarrangement.nl fungeert als informatie verstrekker van de contactgegevens van de aanbieder. Weekendarrangement.nl is niet betrokken bij het contact dat tussen de aanbieder en de klant plaatsvindt.

Artikel 3. Inhoud en toegankelijkheid
3.1. Hoteliers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en correctheid van de
informatie die zij plaatsen, en aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg
van onjuiste of onvolledige informatie.
Indien Weekendarrangement.nl kosten dient te maken ten gevolge van door hotelier onjuist geplaatste informatie op de website, heeft Weekendarrangement.nl het recht deze gemaakte kosten door te berekenen aan de hotelier.
3.2. Hoewel Weekendarrangement.nl ernaar streeft dat de website 24 uur per dag beschikbaar is, is Weekendarrangement.nl niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de website. Weekendarrangement.nl heeft te allen tijde het recht om een bezoeker of andere partij zonder opgave van redenen toegang tot de website te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. Weekendarrangement.nl is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van ontzegging van toegang.

Artikel 4. Duur en beëindiging
4.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die staat aangegeven op Weekendarrangement.nl en zal ingaan op de datum dat de hotelier online een pakket aanschaft.
4.2. De periode van adverteren zal stilzwijgend worden verlengd.
Het contract dient uiterlijk 1 dag voor het verstrijken van de contractperiode te worden opgezegd.
Het is Weekendarrangement.nl voorbehouden om de contractprijzen jaarlijks marktconformte verhogen.

Artikel 5. Betaling
5.1. De hotelier ontvangt, na het inkopen van een pakket, een bevestigingsmail met hierin alle informatie over het pakket en het factuurbedrag. De factuur is meteen het bedrag voor het hele jaar. Dit dient in 1 keer betaalt te worden. De hotelier heeft dan 5 werkdagen de tijd om af te zien van het ingekochte pakket. Hierna ontvangt de hotelier een schriftelijke factuur, deze factuur dient de hotelier binnen 14 dagen na ontvangst te voldoen.

Arrangement Zoeken


583
arrangement(en) gevonden